TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu Kategória vozidla Cena s DPH
Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L6e 30 €
Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky M1, N1, L5e, L7e 40 €
Osobné a dodávkové s LPG alebo CNG M1, N1 50 €
Nákladné a autobusy N2, N3, M2, M3 70 €
Ľahké prípojné do 0,75 t O1, R1 25 €
Prípojné nad 0,75 t O2 30 €
Prípojné nad 0,75 t O3, O4 45 €
Traktory kolesové T1, T2, T3, T4, T5 60 €
Traktorové prípojné R2, R3, R4 40 €
Traktory pásové a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps 60 €
Skútre snežné Ls 55 €
Historické vozidlá všetky 60 €
Doplnenie technických údajov pri dovoze všetky 10 €
Zaťaženie vozidla všetky 50 €
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS M1, N1 35 €
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS N2, N3, M2, M3 60 €
Uznanie výnimiek z tretích krajín všetky 300 €
Vozidlá s pravostranným riadením všetky 300 €
TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu Kategória vozidla Cena s DPH
Po kontrole vykonanej na našom pracovisku všetky 15 €
Po kontrole vykonanej na našom pracovisku ak sú súčasťou brzdy M1,N1 20 €
Po kontrole vykonanej na inom pracovisku STK všetky 30 €
Vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK všetky 40 €
TK administratívne a TK administratívne opakované Kategória vozidla Cena s DPH
Všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu všetky 20 €
Všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v našom pracovisku všetky 10 €
Súvisiace služby Kategória vozidla Cena s DPH
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole všetky 10 €

Cenník emisných kontrol

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK Kategória vozidla Cena s DPH
EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT M1, N1 45 €
EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT-OBD M1, N1 45 €
EK – všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy *) M1, N1 40 €
EK – všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy N2, N3, M2, M3, T 55 €
Doplnenie technických údajov pri dovoze všetky 10 €
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS M1, N1 30 €
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS N2, N3, M2, M3, T 50 €
EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu Kategória vozidla Cena s DPH
Po kontrole vykonanej na našom pracovisku M1, N1 20 €
Po kontrole vykonanej na inom pracovisku EK M1, N1 30 €
EK – všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy N2, N3, M2, M3, T 45 €
EK administratívne a EK administratívne opakované Kategória vozidla Cena s DPH
Všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu všetky 20 €
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK všetky 10 €
Súvisiace služby Kategória vozidla Cena s DPH
Vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole všetky 10 €
Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar Cena s DPH
Technické údaje vozidla v rozsahu ZTO 40 €
Test tlmičov 20 €
Váženie náprav – jedna náprava 40 €
Spracovanie fotodokumentácie pre potreby OÚ dopravy 40 €
Poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) 40 €

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.